Uit het dagelijkse leven van een docent

Ik werk op een MBO/HBO opleiding als studieloopbaanbegeleider. Een hele mond vol en voor studenten ook een zeer onduidelijke term. Maar als ik zeg: de mentor, dan begrijpen ze het meteen. Ik begeleid de studenten de opleiding door op het gebied van studie(vaardigheden) en sociaal-emotionele en beroepsmatige competentie-ontwikkeling.

Deze week zijn we bezig met het groepsproces en ontdekken we de verschillende rollen in de groep. De studenten krijgen van mij een formulier waarop ze in moeten vullen wie in de groep volgens hen welke rol heeft.

Het formulier start met wat algemene gegevens:

Naam student:
Groep:
Slb-docent:
Datum:

Ik loop langs en zie dat een student, laten we heb Jef noemen, slb-docent niet heeft ingevuld.
“Vul je dit ook nog even in?” zeg ik, wijzend naar het betreffende vakje.
Jef kijkt me zeer wazig aan.
“Weet je wat slb-docent is?”
“Nee juf” (elke vrouw die voor de klas staat, ongeacht de leeftijd van de student, blijft heel haar verdere leven juf of juffrouw)
“Dat betekent studieloopbaanbegeleider”
Jef blijft me wazig aankijken
“Weet je wat dat is?”
Jef schud van nee.
“Dat is je mentor”.
“Oh”
“Weetje wie je mentor is Jef?”
“Jef schudt weer van nee.
“Dat ben ik”, zeg ik toch enigszins verbaasd
“En dat schrijf je hier op” en ik wijs weer naar het kolommetje ‘slb-docent’
Jef pakt zijn pen en schrijft: ‘IK’
“Ja, niet ik”, zeg ik “want dat ben je dan zelf. Je schrijft mijn naam op”
Jef streept ‘IK’ door en schrijft vervolgens op: ‘MIJN NAAM’
Nu ben ik echt flabbergasted, zoals de Engelsen dat zo specifiek uit kunnen drukken. Ik kijk Jef aan en probeer te peilen of hij nu serieus is of me gewoon in de maling neemt. De studenten om hem heen gieren het uit van de pret. Het gezicht van Jef staat nog steeds op totale onbegrip.
“Hoe heet ik nou?” vraag ik
“Ja, Miek Antrag”, zegt Jef. Dat weet hij dan weer wel.
“Nou, precies. En dat vul je in”.
En dan ineens heeft Jef een Eureka-moment. Nu snapt hij het. De zon komt door op zijn gezicht. Hij streept ‘MIJN NAAM’ door en vult mijn naam in.
He, he, gelukt. Eindelijk. En nu de opdracht nog.