Meer toeristen in Caribisch gebied

bron Amigoe | dinsdag, 28 februari 2012 08:51

WILLEMSTAD — Het aantal toeristen dat gedurende het afgelopen jaar het Caribisch gebied heeft bezocht is toegenomen. Dit is onlangs bekendgemaakt door Sean Smith, die als expert op het gebied van de statistiek optreedt voor de Caribbean Tourism Organization (CTO). De resultaten die door de toeristische industrie in Caribisch Nederland zijn geboekt, overschrijden enigszins de cijfers van het voorgaande jaar met 4,9 procent. Men heeft voornamelijk op Curaçao en Aruba forse stijgingen met 13,9 procent en 5,6 procent respectievelijk geregistreerd. Volgens de schattingen van Smith hebben 23,8 miljoen toeristen vorig jaar het Caribisch gebied bezocht. Een toename met 3,3 procent vergeleken met 2010 toen iets meer dan 23 miljoen toeristen voor een verblijf in deze regio hebben gekozen. Vanuit de hoofdkantoren van de CTO in Barbados meldt Smith dat de resultaten van alle grote markten in 2011 pover zijn. Het aantal overnachtende toeristen uit de Verenigde Staten is met 1,7 percent toegenomen vergeleken met het voorgaande jaar. Anguilla, Barbados, Belize en Curaçao hebben een toename van Amerikaanse toeristen geregistreerd.

Een aantal traditionele topbestemmingen voor toerisme uit de Verenigde Staten hebben vorig jaar een daling in het aantal Amerikaanse toeristen geregistreerd. Canada heeft echter weer alle andere markten weten te overtreffen en het aantal Canadese toeristen is in 2010 met 6,8 procent gestegen. Dit is een weerspiegeling van de constante groei in de markt gedurende de afgelopen vijf jaar. Grote veranderingen in het bestemmingspatroon hebben zich niet voorgedaan. Cancun, Cuba en de Dominicaanse Republiek hebben de hoogste cijfers voor toerisme vanuit Canada geregistreerd. Dertien andere CTO-lidstaten hebben echter ook vooruitgang in het toerisme vanuit Canada geboekt.

Een overzicht van de 23 bestemmingen die over marktinformatie beschikken, geeft aan dat 14 een groei in het aantal toeristen vanuit Europa hebben geboekt. Barbados staat bovenaan de lijst met 6,0 procent. Cancun met 3,9 procent, Curaçao met 2,9 procent en Cuba met 1,1 procent worden als topbestemmingen vanuit de Europese markt beschouwd. Verscheidene andere toeristische oorden hebben op kleinere schaal vooruitgang geboekt in de resultaten van toerisme vanuit Europa. Vergeleken met 2010 blijven de algemene cijfers voor toerisme vanuit Europa laag en heeft het Caribisch gebied een toename van 0,6 procent geboekt. Met uitzondering van mei en oktober waarin een geringe daling is geboekt heeft het Caribisch gebied vorig jaar elke maand een toename vergeleken met het voorgaande jaar geboekt.

Het totaal aantal aankomsten gedurende het winterseizoen (januari tot april) is met 4,4 procent gestegen vergeleken met het winterseizoen gedurende het voorgaande jaar, toen een toename van 3,9 procent in 2009 is geboekt. De toename gedurende het zomerseizoen dat in december eindigt heeft de verwachte groei van 3,0 procent niet bereikt. Op de grotere eilanden Cuba, de Dominicaanse Republiek, Puerto Rico en de US Virgin Islands heeft de historische groeitendens zich voortgezet. De resultaten wijzen op een toename van 4,2 procent in deze subgroep, die verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de toeristische resultaten in de regio. De grotere groep gevormd door de Gemenebest-landen, bestaande uit Caricom-lidstaten en Bermuda, de British Virgin Islands en de Cayman Islands heeft een toename van 2,2 procent geboekt, terwijl de enige Frans-Caribische bestemming die rapportage uitbrengt, een toename van 3,9 procent rapporteert.

De Caribische Gemeenschap (Caricom) geeft een weergave van de povere resultaten van de Europese markten. De Caricom herstelt zich uiterst langzaam zoals de toename in aankomsten van passagiers met 1,2 procent aangeeft. Dit is het resultaat van een matige groei van 1,6 procent in de OECS-landen, gekoppeld aan een toename van 1 procent voor wat betreft aankomsten in de andere landen van de Caricom. Een lichte opwaartse trend heeft zich vorig jaar voorgedaan in de hotelsector vergeleken met 2010. Volgens Smith Travel Research is een bezettingsgraad van 61,8 procent geregistreerd verleken met 60,3 procent in 2010, terwijl de gemiddelde kamerprijs gestegen is van 163,36 dollar in 2010 naar 167,56 dollar. Deze resultaten tonen een lichte verbetering in de subsector. “De toeristenindustrie in het Caribisch gebied blijft stabiel en trotseert veerkrachtig de turbulentie op de markt”, aldus Smith. Hij waarschuwt echter dat de regio nog niet uit de gevarenzone is. De cijfers tonen ongelijke groei onder de bestemmingen en inkomsten blijven aankomsten beïnvloeden.